" alt="" />
" alt="" />
ZİYARETÇİ SAYISI
IP Adresiniz: 54.156.39.245
Online Ziyaretçi: 15
Bugün Toplam: 4526
Dün Toplam: 10741
Genel Toplam: 14852912
HABER ARAMA
 
 
ÖNEMLİ LİNKLER
HAVA TAHMİNİ

Şehir Seçiniz

SEÇİM STANDARTI VERİLDİ

Tarih:

13 Aralık 2017 Çarşamba 21:38

Okunma:

2898

Yorum:

0     Yorum Yaz

SEÇİM STANDARTI VERİLDİ

SEÇİM STANDARTI VERİLDİ
                                                                               
TFFHGD Genel merkezi, Başkan Dr. Abdurrahman Arıcı imzasıyla bir genelge yayımladı ve Ocak 2018’de Şube Olağan Genel Kurullarının Yapılmasını istedi.   
                                                                                                                             
 
GENELGE
 
Sayın; TFFHGD Şube Başkanlıklarına
 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu 7. Maddesine göre Şubeler Olağan Genel Kurul Toplantılarını Merkez Genel Kurul Toplantısından en az 2 ay öncesinden bitirmek zorunda olduklarından T.C. Ankara Valiliği (İl Dernekler Müdürlüğü)’nün 14.05.2015 tarih ve 16902 Sayılı kararıyla onaylanan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tüzüğü’nün Şube Genel Kurullarının Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü başlığı altındaki 33. Maddesinde olduğu gibi Genel Merkezimize bağlı 79 Şubenin Olağan Genel Kurulları Ocak 2018 ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.  
 
             Şube Olağan Genel Kurulları seçimleri öncesinde yasal prosedüre uygun olarak yapılması gereken hususlar ile Dernek Tüzüğü’nün ilgili amir maddeleri doğrultusunda gerçekleşecek Şube Olağan Genel Kurulları ve sonrasında takip edilecek yol haritası ile ilgili talimatların dikkatle incelenmesini, kurallara titizlikle eksiksiz uyulması için yetkililerle birlikte tüm Üyelerimize duyurulması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Saygılarımla..
Dr. Abdurrahman ARICI
Genel Başkan
 
 
Gereği İçin         : (79) TFFHGD Şube Başkanlığına 
Bilgi İçin              : Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri              
: Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri
: Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri
Eki                         : Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tüzüğü
                               : Seçim Yöntemi Talimatları (5 Sayfa)
                            : Genel Başkan Mesajı
 
GENELGE
 
 
Ocak 2018 Şube Olağan Genel Kurullarının Yapılması Hk.    
 
1-ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI
 
Bildiğiniz gibi Tüzüğümüzün Madde 33’te belirtilen hükümlerine göre Şube Olağan Genel Kurul Toplantıları’nın 2018 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
 
Bu sebeple Şubelerimizde bir sıkıntıyla karşılaşılmaması bakımından Yönetim Kurulumuzca önceki dönemlerde olduğu gibi Şube Genel Kurullarından önce Şube Yönetimlerimizin yapmaları gereken hazırlık çalışmaları ile ilgili bir genelge hazırlanmasına ve tüm şubelerimize bu genelgeye göre hareket etmeleri gerektiğinin bildirilmesine karar verilmiştir.
 
1/A.       ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI ÖNCESİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
 
a)Tüzüğümüzün 33. Maddesi gereğince Şubelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantılarını (1. ve gerekirse 2. oturum dahil) 01-31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
b)Tüzüğümüzün 33. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantıları için Şube Yöneticilerimiz bağlı bulundukları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ( Bölge Sorumlusu) ile anlaşmaya vararak 1. ve 2. Genel Kurul Toplantı tarihlerini tespit edeceklerdir. 
c)Belirlenen toplantı tarihleri Ek-1’de gönderilen Örnek Gündem Maddelerine göre ve toplantı tarihi, yeri ve saati, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantının tarihi, yeri ve saati belirtilerek Yönetim Kurulu Karar Defterine Karar alınacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı için alınan karar Üyelere, yerel bir gazetede  ilan edilerek veya adreslerine tebligat yapılarak duyurulacaktır.
d)Şube Başkanlıklarımız; Genel Kurul toplantıları için, başlıklı kağıda (TFFHGD Genel Başkanlığına hitaben) hazırlayacakları üst yazı, Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi ve gazete ilanı örneği ( veya yapılan tebligat türüne ait örnek) ile Hazırun listeleri (Listelerin altı şube başkanı tarafından ŞUBE KAYITLARIMIZA UYGUNDUR kaşeli ve imzalı ) ile birlikte belirlenen seçim tarihinden en az 15 gün önce Genel Merkezimize müracaatta bulunacaklardır.
 
Belgelerin Genel Merkezimize ulaştırılmasını takiben öncelikle Hazırun Listelerinin kontrolü yapılarak varsa diğer eksikliklerinde tamamlanarak Şube Genel Kurulu’nun yapılması için ilgili Dernek Şube Yönetimi Genel Merkez tarafından bilgilendirilir.
a)Şube Yöneticilerimizce; Genel Merkezimizden son şekliyle gönderilen Hazırun listesinin bir örneği Dernek binasına asılarak ilan edilecektir. Genel merkezimiz tarafından mutabakatı sağlanan hazirun listeleri ile seçime girmeniz ileride doğabilecek olası itirazların önlenebilmesi açısından tavsiye edilir .
b)Şube Olağan Genel Kurul Toplantıları Ek’te gönderilen 5 sayfadan ibaret “Seçim Yöntemi Talimatları-1” hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
c)Şube Olağan Genel Kurul Toplantılarında; Yönetim Kurulu Asil/Yedek, Denetleme Kurulu Asil/Yedek ve Genel Merkez Delegeleri Asil/Yedek mevcutları; Şube Yönetimi tarafından hazırlanan ve Genel Merkez tarafından Mutabakatsağlanan Hazırun listelerinin gönderilmesi sırasında belirtilecek sayı kadar seçilecektir.
 
Şube Başkanı                                                    : 1
Yönetim Kurulu (Asil Üye)                          : ...
Denetleme Kurulu (Asil Üye)                    : 3
Genel Merkez Delegesi (Asil Üye)          : …         
 
Yönetim Kurulu (Yedek Üye)                     : ...
Denetleme Kurulu (Yedek Üye)                              : …
Genel Merkez Delegesi (Yedek Üye)     : …         
 
a)Olağan Genel Kurul Toplantısının tamamlanmasının ardından, divan heyeti tarafından Genel Kurulla ilgili her türlü belge ve dokumanlar toplanacak, seçimde kullanılan oy pusulaları bir zarfa konularak ağzı mühürlenecek ve Divan Heyeti’nce imzalanarak diğer dokümanlarla birlikte seçilen Yönetim Kuruluna tutanak tanzim edilerek teslim edilecektir.
 
1/B.       ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI SONRASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
a.1) Şube Genel Kurul Toplantılarının tamamlanmasının ardından en geç 1 gün sonra Divan Heyetince veya yeni seçilen Yönetim Kurulunca seçim sonucu kısa ve öz olarak Genel Merkezimize bildirilecektir.
a.2) Yeni seçilen Yönetim Kurulu; Dernek Tüzüğümüzün 33. Maddesi hükümleri gereğince gerçekleştireceği ilk toplantısında 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter ve 1 Sayman seçecektir.
a.3) Görev dağılımını gerçekleştiren Yönetin Kurulu aşağıdaki evrak ve dokümanları temin edecek ve eksiksiz bir dosya halinde hazırlayacaktır.
 
1-Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2-Genel Kurul Divan Tutanağı ve Ekleri
3-İmzalı Hazırun ve Oy Kullanma Listeleri
4-Dernek Şube Yöneticilerine ait bilgiler
 
a.4) Yeni Yönetim Kurulu Valilik makamına bağlı İl Dernekler Müdürlüğü ile iletişim kurarak yukarıda hazırlanan evrak ve dokümanlardan öncelikli istediklerini en geç 30 iş günü içerisinde İl Dernekler Müdürlüğü’ne başlıklı yazı ile gönderecek veya elektronik ortamda bildirecektir.
a.5) a.3’te belirtildiği şekilde Dernek Şube Yöneticileri ve Denetçilerine ait iletişim bilgileri En geç 7 gün içerisinde; Genel Kurul Divan Tutanağı ve eklerinin aslına uygun tasdikli fotokopileri, İmzalı Hazırun ve Oy Kullanma Listelerinin aslına uygun tasdikli fotokopileri 30 iş günü içerisinde Genel Merkeze başlıklı kağıda yazılmış resmi üst yazı ekinde eksiksiz gönderilecektir.
 
b)Dernek Tüzüğümüzün 49. Maddesi hükümleri gereğince; Dernek adına bankalarda hesap açmak, Dernek hesabının bulunduğu bankalara para yatırmak ve bu hesaplardan para çekmek için en az 2 Üye belirlenerek, bu Üyelerle ilgili Yönetim Kurulu karar Defterine karar alınacak, alınan kararın örneği ve imza sirküleri, başlıklı kağıda yazılmış üst yazı ile ilgili bankalara müracaatta bulunulacaktır.
  
c)Dernek adına Üyelerden aidat toplamaya ve bağış kabul etmeye, toplanan paralar için tanzim edilecek alındı belgelerini imzalamaya yetkili kılınacak en az 2 Üye belirlenerek, Valilik İl Dernekler Müdürlüğü Bürosundan bu üyeler için alınacak yetki belgeleri için, Yönetim Kurulu Karar defterine karar alınacak, alınan kararın örneği yetki verilen Üyeler için fotoğraflı olarak doldurulmuş en az 2 adet yetki belgesi, Üyelerin ikamet ettikleri muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ikametgâh ilmühaberi ve nüfus cüzdan örnekleri, başlıklı kâğıda yazılmış üst yazıya eklenerek Valilik İl Dernekleri Müdürlüğü’ne resmi müracaatta bulunularak yetki belgeleri çıkartılacaktır.
 
 
1-ŞUBE YÖNETİMLERİNİN YASAL İŞLEMLERİ
 
Şube Yöneticilerimizin görevlerini daha sağlıklı ve yasal süreler içerisinde yürütebilmesine destek sağlamak amacıyla Derneğimizin resmi internet sitesi olan www.tffhgd.orgadresinde onaylanmış son Dernek Tüzüğü, Genelge ve Talimatlar ile genel bilgi amaçlı olarak açıklamalar yayınlanmaktadır. Ayrıca mutad dernek işlemleriniz ve çalışmalarınız için öncelikle Dernek Tüzüğü’nden, diğer işlemler hakkında da bilgi sahibi olabilmeniz için ve ihtiyacınız olan belgelerin örneklerini temin edebilmeniz için www.dernekler.gov.tradresinden yararlanabilirsiniz.
2-ÜYE AİDATLARI
 
Bildiğiniz gibi Tüzüğümüzün 10. maddesi 4.fıkrası hükümleri gereğince en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar Üye aidat borçlarının Genel merkezimiz hesaplarına yatırılmış olması gerekmektedir; Bu çerçevede üyelerimizin bu konuda mağdur olmamaları için herhangi bir nedenle aidat borcu bulunan üyelerimizin bakiyelerinin kapatılması ve eksik evrakların tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihe kadar genel merkezimiz hesaplarına bakiyelerin yatırılmaması ve/veya eksik evrakların ulaştırılmaması durumunda Tüzüğümüzün ilgili maddeleri hükümleri uygulanmak zorunda kalınacaktır.
 
3-ÜYE GİRİŞ VE YILLIK AİDAT BEDELLERİ
 
Derneğimizin Genel Merkez 2015 Nisan ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince; Üyelerimizin yıllık ve giriş aidat bedelleri; 2018 Nisan ayındaki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Üye Giriş Aidat Bedelleri :           60,00 TL.                              Genel Merkez Payı         :              30,00 TL.
Üye Yıllık Aidat Bedeli      :            84,00 TL.                              Genel Merkez Payı         :              42,00 TL.
 
4-ÜYE KAYITLARI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
 
Dernek Tüzüğümüzün 51. Maddesi 1.fıkrası “Üye Kayıt Defteri” hükümleri çerçevesinde; genel Merkez ve Şube kayıtlarımızın birbirine uyumlu şekle getirilmesi amacıyla üye kayıtlarının yeniden gözden geçirilmesi, dernek üye aidatını ödemeyen, üye nakil müracaat işlemlerini halen başlatmayan üyelere gerekli uyarıların yapılması ve belirtilen süre (31.12.2017 tarihine kadar) içerisinde aidatını ödemeyen üyelerimizin üyeliklerinin sona erdirileceğinin yeniden hatırlatılması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.
Şubelerimiz Üyelik aidatını ödemeyen Üyelerle ilgili olarak; Üyeliklerinin sona erdirilmesi yönünde adı soyadı ve Üye numaralarını belirttikleri Üyelik düşümü teklif kararlarını karar defterine işleyecek ve alınan Şube Yönetim Kurulu kararlarının fotokopisini, başlıklı antetli üst yazı ile 01 Ocak 2018 Pazartesi akşamı mesai saati bitimine kadar Genel Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Belirtilen sürelerde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda Genel Başkanlığımızca resen karar almak durumunda kalınacaktır.
 
Ayrıca Dernek Tüzüğümüzün “Üyeliğin Kaybedilmesi” başlığı altındaki 10.maddenin 6.fıkrasında “Herhangi bir nedenle Faal Futbol Hakemliği, Faal Futbol Hakem Gözlemciliği ve Faal Futbol Hakem Mentorlüğü sona eren veya TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından bir sonraki sezon için vizeleri yapılmayan Asil üyelerin üyelikleri de o takvim yılının sonunda sona erer.” hükmü doğrultusunda şube yönetimleri görevlerini yapmazlarsa veya gözden kaçırırlarsa Dernekler kanunu madde 32/a maddesi uyarınca   '' Dernek üyesi iken derneğe üye olma hakkını kaybedenleri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine idari para cezası kesilir'' ve Tüzüğümüzün 26.ncı maddesi gereği disiplin kuruluna sevk edilir. Burada yönetici kelimesi Yönetim Kurulu başkanını ifade eder.

  

Etiketler:

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış

YORUM YAP

Ad Soyad:
E-Posta:
Yorum:
REKLAMLAR Memoil
REKLAMLAR " alt="" />
" alt="" />
FACEBOOK SAYFAMIZ